Ansøgnings- og handelsbetingelser

Luk fane

Produktinformation:

På www.shop.hfvucnord.dk kan du se de hold, som du det er muligt at ansøge om optagelse på via webshoppen. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.
Øvrige fag søges ved at kontakte Studievejledningen: www.hfvucnord.dk/book-vejledning/

www.hfvucnord.dk ejes og drives af HF&VUC NORD, CVR-nr.: 29485348, På Sporet 8 - 9000 Aalborg, vuc@hfvucnord.dk 

Priser:

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

I forbindelse med udstedelse af nye bekendtgørelser kan der ske ændringer i priserne, der kan betyde at priserne reguleres med krav om efterbetaling eller tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb.

Undervisning er fritaget for moms.

Ansøgning/bestilling:

Ved ansøgning via webshop:
På www.shop.hfvucnord.dk ser du undervisningstilbud, som du kan ansøge om online, og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og HF&VUC NORD er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning og HF&VUC NORD har registreret din betaling. 

Ved ansøgning via studievejledningen:
Du kan læse mere om ansøgning via Studievejledningen her: www.hfvucnord.dk/book-vejledning

Betaling:

Ved ansøgning via webshop:
Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Betaling sker, når du modtager en godkendelse fra HF&VUC NORD. 

Generelle betingelser:
De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart HF&VUC NORD optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret:

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter, pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via mobilepay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til HF&VUC NORD, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til vuc@hfvucnord.dk.

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding. 

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Vedr. studietursbetaling

Der er ikke fortrydelsesret på køb af rejser.

Hvis du inden rejsen udmeldes af skolen efter eget ønske, er eventuelt depositum og slutbetaling tabt.

Bliver du inden rejsen udmeldt af skolen af andre grunde, tilbagebetaler vi eventuelt depositum og slutbetaling.

Hvis du ikke indbetaler slutbetalingen, tilbagebetales dit depositum ikke.

Forbehold for ændringer:

HF&VUC NORD forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. HF&VUC NORD forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetale beløb.

Videregivelse af oplysninger:

På HF&VUC NORD administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studie- og ordensregler:

Som kursist hos HF&VUC NORD  har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores studie- og ordensreglerregler , som du kan læse her: www.hfvucnord.dk/kursistinformation/studie-og-ordensregler

Tro og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.