Billedkunst, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
I undervisningen gennemgås udvalgte kunsthistoriske perioders karakteristiske træk med udgangspunkt i billeder og arkitektur, og du lærer at sammenholde værker fra forskellige tidsperioder og reflektere over periodernes karakteristika. Det gælder værker fra henholdsvis ca. 1400-1750, fra efter ca. 1750 samt værker fra de seneste 5 år.
Ud over den teoretiske undervisning arbejder du sideløbende praktisk med selv at skabe fx malerier, skulpturer, installationer, arkitektur m.m. Du lærer at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen, hvoraf en del vælges individuelt i forbindelse med et større projektarbejde.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.
It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Skolen kan vælge mellem to prøveformer:
a) En prøve i to dele, der indeholder en prøve i dit eksamensprojekt samt i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Der er ca. 60 minutters forberedelse og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.
b) En prøve i to dele, der indeholder en prøve i dit eksamensprojekt samt i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Eksamensopgaven udleveres to dage før prøven, og der gives ca. 48 timers forberedelsestid til udarbejdelse af en præsentation på grundlag af opgaven. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.