Dansk F-E-D

Til Søgning
Pris: DKK 390,00
Dansk, D
Dansk, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Dansk, F

Om faget

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G