Dansk som 2. sprog - basisklasse

Til Søgning
Pris: DKK 650,00
Fagelement af dansk som andetsprog G, Ingen

Om faget

Et fagelement er en del af et enkeltfag på avu. Forløbet består af et udvalg af delelementer fra faget. Varigheden er derfor kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Fagelement af engelsk G
Fagelement af matematik G

Om faget

Et fagelement er en del af et enkeltfag på avu. Forløbet består af et udvalg af delelementer fra faget. Varigheden er derfor kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Fagelement af naturvidenskab niveau G
Samfundsfag, G

Om faget

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.
Du beskæftiger dig med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden
 

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Derudover kræves ingen særlige forkundskaber.