Dansk som andetsprog - basisklasse G

Til Søgning
Pris: DKK 520,00
Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:
Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.

Engelsk, Basis

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.

Fagelement af Historie D
Introducerende undervisning, Ingen

Om faget

Matematik, Basis

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge. 

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Du skal desuden kunne læse, tale og forstå dansk.