Fransk begyndersprog, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I fransk begyndersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte enkle tekster.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse, hvis man ikke har haft faget i grundskolen.
Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.
I undervisningen vil du desuden lære at analysere og fortolke et bredt udvalg af franskprogede litterære tekster og ikke-litterære udtryksformer fra det 19., det 20. og det 21. århundrede med hovedvægt på nyeste tid.
Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.
I fransk begyndersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.
Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af en bunden oversættelse fra dansk til fransk samt en fristil ud fra en fransksproget tekst.
Den mundtlige prøve består af tre dele: a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 4 sider. Der er 24 timers forberedelse. b) En samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale. c) Ca. 1 sides tekst på fransk, som du hovedsageligt skal referere på dansk.
Til b) og c) er der en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet. Den samlede eksaminationstid er på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.