Fysik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget fysik på B vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden. Du opnår forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Som en del af undervisning skal du også deltage i to laboratorieweekender på uddannelsesstedet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.